Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

Repslagare  Seiler  Ropemaker  Cordiers  Touwslager  Rebslager  Reepschläger

Repslagere  Reipslager  Cordai    Cordeleros  Provazníci   Kötélverö    Konop

Köydenpunoja       Rópadóir     Powroznik                                                               

 Do you know the word for ropemaker in other language? Please send me an e-mail (E-post).

 

 

Karlskrona

 

 

Samtliga foton kan man klicka på för att se dem i full storlek.

 

Repslagarbanan på Lindholmen, Karlskrona, började byggas i november 1692 och är Europas längsta träbyggnad i två våningar.
1693 var man färdig att påbörja arbetet med repslagning och blev Sveriges enda kungliga (statliga) repslageri efter att repslageriet i Stockholm brann ned 1676. Full kapacitet hade banan från 1696.

 

1726 är 75 man anställda i banan men man rekvirerar 200-250 man av marinens soldater varje dag för handräckning. Man arbetar på kronhjul (spinnhjul), geskär och beting.

 

 

 När Joseph Huddart tar patent på ett nytt system för repslagning, 1793, blir det en revolution i branschen. Resultatet blir starkare rep.
Dåvarande marinbaschef, Fredrik Henrik af Chapman, får höra talas om detta och beordrar en av sina konstruktörer att rita en sådan maskin. Men försöken misslyckade och därför dröjde det till 1832 innan man börjar tilllämpa Huddarts system i Sverige. Samma år anskaffas en ångmaskin för att driva den nya utdrivningsmaskinen på Lindholmen.

 

1840 – 1928.
Man lägger räls i bana för utdrivningsmaskinen. Det sätts fönster i ljusinsläpps luckorna. Banan får elektricitet och nya maskiner köps in.

 


Nytt tjärhus byggs, med dubbelt tegel, ihop med banans östra och norra väggar.

 

1946 – 1957.
Hela maskinparken bytts ut till för sin tid det modernaste och kapaciteten höjs betydligt. Även syntetiska material börja användas. Personalen minskas för att till slut endast bestå av sju man.

 

 

             

 

 

 

Sista trossen slogs den 30 december 1960.

 

 

Repslagarbanan i Karlskrona är unik i sitt slag, på flera sätt. Inte bara Europas längsta träbyggnad utan den är nästa helt bevarad i sitt original skick från 1600 – talet. Den är placerad bland andra historiska byggnadsverk på Lindholmen.

Jag har haft äran att få arbeta där i banan under fyra år, och det har väl satt några spår.

Banan går att besöka än idag och uppleva nästan 270 års repslagning.
Men repslagarbanan ligger inne på marinbasen = militärt skyddsområde, så därför är det inte bara att gå in. Vill man göra ett besök på Lindholmen kontaktar man enklast turistbyrån, 0455-303490, i Karlskrona för vidare information.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så några foto som är konstnärligt tagna på detaljer i repslagarbanan på Lindholmen under året 1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mick, drivlinan till utdriningsvagnen och ett kastblock med en drejare lutad i bakkgrunden. Vackert.

.

 

För att komma vidare, ställ makören/pekaren på "start", längst upp till vänster. Då hittar du tjugotvå undersidor.

 Place your PC pointer, cursor on START and you’ll find 22 more sides about rope making.

 

 

     SENAST

 UPPDATERAD 

21 mars 2018

 

 Litteratursidan

      NY BOK

 

 

 

 

 

              

Som en gest mot att 20% av besökarna är tysktalande, finns nu ytterligare en artikel på tyska i webbdisken.